Claimmanagement

Claim dreigt

Als juridische posities goed en op het juiste moment worden beoordeeld, bespaart dat uw organisatie veel ellende. En geld.

Bouwconflict

Conflicten worden niet altijd voorkomen. Bouwgebreken ook niet maar kunnen wel bij alle partijen vervelend opspelen. Telkens zien zij andere uitkomsten. Alle reden om procesrisico’s reëel in te schatten. Als ervaren expert put BouwMetRecht® ertoe uit honderden claimsituaties.

Bemiddeling of mediation

In een hardnekkig bouwconflict kunnen wij ook effectief bemiddelen. Aanpak is simpel. Op basis van dossierstudie brengen we het probleem in kaart, om vervolgens, onafhankelijk, met elke partij in gesprek te gaan. Na standpuntwisseling brengen wij partijen bij elkaar om zo tot een oplossing te komen. Met een schikking of heldere voortgangsafspraak.

Arbitrages en andere procedures

Wordt u betrokken in een procedure (of moet die opgestart), dan kunnen wij die begeleiden. BouwMetRecht® staat tenslotte met raad en daad bij in verbetering van debiteurenbeheer.

Lees over Maatwerkadvies, Interim-management, Contractmanagement of ons Leereffect.