Contractmanagement

Contractueel in control

Contractmanagement bestrijkt twee componenten: het opstellen van een contract en het managen ervan. In de praktijk focussen de meeste projectleiders van nature op uitvoering. Maar het resultaat blijft wel achter als juridische risico’s onvoldoende zijn onderkend, afspraken niet (goed) zijn vastgelegd, brieven niet werden verstuurd. Wie vult deze juridische hiaat?

Contractmanagement

Onze werkwijze verschilt per geval. Van tevoren zullen wij alles goed analyseren en met u doorspreken om tot de juiste aanpak te komen. Soms volstaat onze rol als ‘juridische coach van de projectleider’, bij complexe projecten ligt vaak een actievere (juridische) rol voor de hand. Mogelijk kan op interim-basis tevens de rol van contractmanager worden ingevuld.

Minder claims

Elk contract dat deskundig wordt gemanaged, betekent onderaan de streep minder faalkosten en weinig claimkans. Oftewel betere projectresultaten en bedrijfsrendement. Als onverhoopt toch door u moet worden geclaimd of derden daarmee beginnen, kunnen wij zo’n procedure mede begeleiden. Zonodig kunnen wij heel effectief bemiddelen. Meer bij Claimmanagement.

Wij verzorgen tevens juridisch Maatwerkadvies, Interim-management en Leereffect.